Pružné spojky

Pružná spojka VPS

Pružné spojky s hadovitě vinutými ocelovými pružinami (23 velikostí). Pružná spojka VPS

Pro přenesení středních až velkých kroutících momentů, pro přímé spojení pohonu těžkých strojů s kolísavým kroutícím momentem, případně kombinovaným s rázy a reverzacemi.