Kvalita

Systém řízení jakosti

Pro zabezpečení vysoké jakosti výrobků a poskytovaných služeb využívá společnost PSP Pohony a.s. zavedený systém managementu jakosti dle požadavků normy EN ISO 9001:2015.

Pravidelnou certifikaci systému řízení jakosti provádí certifikační organizace TÜV NORD Czech, s.r.o. Kvalita je po celou dobu existence společnosti jedním z hlavních úkolů našich pracovníků, což dokladuje i to, že společnost byla v roce 1996 finalistou Národní ceny ČR za jakost v kategorii středních podniků.

Certifikát kvality ISO 9001

Kvalita

Kontrola kvality

Při kontrole kvality produkce jsou využívána moderní měřidla, třísouřadnicové měřící stroje a diagnostické zařízení pro kontrolu hluku a vibrací (FFT analýza).


Přečtěte si

Politika kvality