Příslušenství elektromagnetických lamelových spojek

Kartáček K4, držák kartáčku DK4 a sada nemagnetických měrek NM6

Příslušenství elektricky řazených lamelových spojek a brzd tvoří kartáček K4, držák kartáčku DK4 a sada 6-ti nemagnetických měrek NM6.

Příslušenství elektromagnetických lamelových spojek

Příslušenství není dodáváno společně s finálními výrobky a je třeba jej objednat zvlášť ! Počet kartáčků nemusí vždy odpovídat počtu finálních výrobků, ale může být vzhledem k vyšším obvodovým rychlostem i dvojnásobný.

K4 a DK4

Kartáčky a držáky kartáčků jsou dodávány pro spojky a brzdy suché nebo mazané olejovou mlhou nebo sprchou. Sběrací kroužky spojek jsou nejčastěji ocelové, zušlechťované a broušené. V případě tropického provedení u spojek suchých jsou sběrací kroužky bronzové.

V objednávce je nutno uvést druh prostředí - suché nebo mazané. Pro spojky a brzdy mazané se používá kartáčků s velkým měrným tlakem 1 MPa z bronzového pletiva, typu K 4 vložených v držáku z umělé hmoty. Velký měrný tlak je třeba pro roztlačení olejového filmu na kroužku.

Je-li spojka nebo brzda suchá, používá se pro přívod proudu uhlíkového kartáčku s malým měrným tlakem, zasazeného do držáku z umělé hmoty.

Kartáčky je možno v obou provedeních po opotřebení vyměnit, lze je objednat jako samostatný náhradní díl.

NM6

Nemagnetické měrky se skládají ze šesti spárových nemagnetických plechù o tloušťce: 0,28; 0,32; 0,36; 0,40; 0,45 a 0,50 mm. Pro jeden stroj vybavený i větším množství elektricky řazených lamelových spojek nebo brzd stačí 1 ks nemagnetických měrek.

Přílohy