Proč PSP Pohony?

Flexibilita

Flexibilita řešení pohybu a orientace
na zákazníka. Customized solutions.

Flexibilita

Komplexnost

Komplexnost a úplnost řešení pohonu.
Elektromotor, převodovka, spojka, brzda.

Komplexnost

Odolnost

Robustní konstrukce.
Dlouhá životnost.

Odolnost

Tradice

Tradice výroby pohonů v Přerově od
roku 1852. Základ našeho know-how dnes.

Tradice